Eerste coöperatieve buurtbatterij in combinatie met zonnepark in Weert


Altweerterheide – Een zonnepark van 1,2 megawatt in combinatie met energieopslag wordt gerealiseerd bij Weert. Het project van WeertEnergie, Scholt Energy Services, SEAC en Soltronergy is het eerste in Nederland waarbij een coöperatieve buurtbatterij wordt gecombineerd met grootschalige lokale opwek van duurzame energie. De partijen zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de totstandkoming van dit innovatieve project. Deze werd onlangs ondertekend door de samenwerkende partijen.

De batterij wordt op verschillende manieren ingezet, om op die manier lokaal geplaatste centrale energieopslag rendabel te maken. Dit is tot op heden de grootste uitdaging bij projecten met energieopslag. Het zonnepark wordt gebouwd naast de voetbalvelden in Altweerterheide.
https://vicinity.picsrv.net/image/5987/0/5464/5f7a07156a4495caacfb60006175f894/Zonnepark-impressie-800x406-px.jpg
Zelfvoorziening, energiehandel en balanshandhaving Door de combinatie van drie businessmodellen wordt een rendabel concept gerealiseerd:
• Zelfvoorziening: Door de lokaal opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk lokaal te verbruiken, wordt minder stroom afgenomen van het net. De kosten voor levering gaan daardoor omlaag.
• Energiehandel: Met de inzet van de batterij voor energiehandel op de verschillende energiebeurzen worden inkomsten gegenereerd. Elektriciteit wordt opgeslagen wanneer deze goedkoop is en weer verkocht op momenten waarop de prijs hoog is.
• Balanshandhaving: Het beschikbaar stellen van de batterij voor de netbeheerders, welke verantwoordelijk zijn voor de balans op het elektriciteitsnetwerk, levert extra inkomsten op.


Subsidie

WeertEnergie, Scholt Energy Services, SEAC en Soltronergy willen met behulp van de toegekende Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken aantonen dat energieopslag in combinatie met duurzame productie rendabel kan zijn. Met name door de lagere kosten voor batterijen, kunnen soortgelijke projecten in de nabije toekomst mogelijk zonder subsidie gerealiseerd worden. 


Energieopslag cruciaal in de toekomst

Vanwege de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening gaat zonne- en windenergie een steeds belangrijkere rol spelen. Energieopslag is daarbij onmisbaar voor de betrouwbaarheid van energielevering, omdat de zon niet altijd schijnt en het niet altijd waait. Om een volledig duurzame energievoorziening te kunnen bereiken, is het daarom cruciaal dat groene stroom op een zonnige, windrijke dag kan worden opgeslagen om die vervolgens op een grijze en windstille dag te kunnen gebruiken.