Scholt Energy Control en De Wilde Wind Holding realiseren eerste grootschalige energieopslag bij windpark


VALKENSWAARD - Energieleverancier Scholt Energy Control  en windparkexploitant De Wilde Wind Holding slaan vanaf deze maand energie op in een grote batterij bij windpark Giessenwind. Het windpark bij de A15 nabij Giessenburg is daarmee het eerste windpark in Nederland waar op grote schaal elektriciteit opgeslagen wordt.

De door drie turbines van windpark Giessenwind geproduceerde elektriciteit wordt opgeslagen op momenten dat er een elektriciteitsoverschot is. Op momenten dat er een tekort aan stroom is – bijvoorbeeld als het minder hard waait – wordt de batterij ingezet zodat toch aan de stroomvraag voldaan kan worden. Hiermee wordt het rendement van het windpark verhoogd en wordt bijgedragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Scholt Energy Services, de innovatietak van Scholt Energy Control, heeft de algoritmes voor sturing van de windturbines en de batterij ontwikkeld. Het project is uitgevoerd met behulp van subsidie van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken.

Energieopslagsysteem.jpg

Door de forse toename van het aanbod van hernieuwbare energie in Nederland wordt er in de toekomst steeds vaker een overaanbod van elektriciteit verwacht, wat tot negatieve stroomprijzen en overbelasting van het elektriciteitsnet kan leiden. In de huidige situatie worden windturbines dan stilgezet, maar door de plaatsing van een batterij kan de overtollige windenergie worden opgeslagen en later op het net worden gebracht.

Om in de toekomst het Nederlandse elektriciteitsnetwerk stabiel en betaalbaar te houden is energieopslag zeer belangrijk. Om schommelingen in vraag en aanbod op te vangen worden nu nog vervuilende conventionele centrales ingezet, of wordt aan grote afnemers gevraagd hun stroomverbruik op- of af te schakelen. Energieopslag kan deze manier van balanshandhaving op termijn overnemen.